شركت بازرگاني ترخيص كالا روحاني

شركت بازرگاني ترخيص كالا روحاني

تيم ترخيص ايران با اتكا به دانش فوق العاده و همچنين ارتباطات خود در امور گمركي در سريع ترين زمان كالاي مشتريان عزيز را از سراسر گمركات كشور آزاد مي كند و در تمام مراحل آزاد سازي مشتري را در جريان تمام كاره ها قرار مي دهد و اين تنها بخشي از خدمات گروه ترخيص ايران مي باشد ترخيص كالا از گمركات جنوبي با توجه به حجم بالا و تعدد كارها يكي از خدمات گروه ترخيص ايران مي باشد.سرعت و دقت در امور گمركي يكي ديگر از مشخصه هاي تيم قوي ترخيص ايران مي باشد. سرمايه اصلي ترخيص ايران رضايت حداكثري مشتريان عزيز و شناخته شدن توسط مشتريان قديمي به مشتريان جديد مي باشد.
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/2/11 ساعت: ۱۲ توسط:tarkhisiran :

شركت بازرگاني ترخيص كالا روحاني

شركت مشاورين ترخيص ايران متشكل از حرفه اي ترين افراد فعال در حوزه ترخيص، حمل و نقل دريايي، زميني، هوايي، امور گمركي با بيش از 200 سال سابقه موثر در پاسخگويي به نيازهاي بازرگانان و شركتهاي دولتي و خصوصي در زمينه ترخيص مي باشد. با ما آسوده خاطر از پيمودن تمامي مراحل قانوني ترخيص كالاي خود از تمامي مبادي قانوني گمركات كشور بدون داشتن مشكلات معمول باشيد.

كارگروه ما متشكل از آقايان مهدي روحاني و آقاي رضايي (به عنوان مديران) در شهر تهران فعاليت خود را در زمينه امور گمركي و ترخيص كالاآغاز نمود. استراتژي ما از ابتدا بر اساس پاسخگويي و اجراي كليه تعهداتمان به مشتري بر اساس سرعت و دقت بنا نهاده شد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/10/25 ساعت: ۱۱ توسط:tarkhisiran :